Płatności

Kandydat zostaje Słuchaczem studiów podyplomowych po zawarciu z Uczelnią porozumienia o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne oraz uiszczeniu opłaty. Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 4 700 zł od osoby – z możliwością płatności rozłożonych w dwóch równych ratach.

Opłatę za studia podyplomowe Słuchacz wnosi w ciągu 7 dni  od dnia, kiedy zostanie poinformowany, że został na studia przyjęty. 

Słuchacz dokonuje opłaty za studia podyplomowe na konto bankowe Uczelni 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779, podając w tytule przelewu: imię, nazwisko, wewnętrzny numer księgowy (S302).

 

 

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK